Gốc > Mục:Bài giảng > Mục:Địa lý > Mục:Địa lý 11 >
title:Bài 10: CHND Trung Hoa (tiết 3)
date:05-02-2010
sender:Trần Thục Hiền
source:Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Mùi tại hội thi GVG Hải Phòng 2010
type:ppt
TIẾT 26

BÀI 10 - CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA
( TRUNG QUỐC)

TIẾT 3 THỰC HÀNH
Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc
Sơ đồ bài học
BÀI 10 - CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA
( TRUNG QUỐC)

TIẾT 3 THỰC HÀNH
Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc

I. Thay đổi trong giá trị GDP
Bảng 10.2. GDP của Trung Quốc và thế giới
(Đơn vị: tỉ USD)

BÀI 10 - CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA
( TRUNG QUỐC)

TIẾT 3 THỰC HÀNH

I. Thay đổi trong giá trị GDP
1. Tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới
Đơn vị: %
TIẾT 3 THỰC HÀNH

Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc

I. Thay đổi trong giá trị GDP

Biểu đồ tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với hế giới năm 1985 và 2004


BÀI 10 - CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA
( TRUNG QUỐC)
TIẾT 3 THỰC HÀNH


I. Thay đổi trong giá trị GDP


2. Nhận xét

- Tỉ trọng GDP của Trung Quốc đóng góp vào GDP của thế giới tăng , tăng đều từ 1,93% (1985) lên 4,03%(2004)


→ TQ ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thế giới
BÀI 10 - CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA
( TRUNG QUỐC)

TIẾT 3 THỰC HÀNH

II. Thay đổi trong sản lượng nông nghiệp
Tính sản lượng một số nông sản của TQ thay đổi từ 1985-2004

VD: Sản lượng lương thực năm 1995 so với năm 1985 được tính như sau:
Đơn vị: triệu tấn, tăng: +, giảm: -
418,6 - 339,8= +78,8
BẢNG: SỰ THAY ĐỔI SẢN LƯỢNG NÔNG SẢN QUA CÁC NĂM
(Đơn vị: triệu tấn ; tăng: +; giảm: -)
BẢNG: SỰ THAY ĐỔI SẢN LƯỢNG NÔNG SẢN QUA CÁC NĂM
+78,8
+0,6
+3,6
+11,5
-
-
-
-11,3
-0,3
+4,2
-0,9
+8,7
+1,8
+0,9
+15,3
+1,3
-0,1
+23,9
+6,7
+1,4
+1,3
(Đơn vị: triệu tấn ; tăng: +; giảm: -)
BÀI 10 - CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA
( TRUNG QUỐC)

TIẾT 3 THỰC HÀNH

II. Thay đổi trong sản lượng nông nghiệp
2. Nhận xét

- Sản lượng các nông sản đều tăng.Tuy nhiên qua các giai đoạn mức độ tăng không đều

- Có nhiều nông sản có sản lượng đứng thứ nhất thế giới (lương thưc, bông, lạc, thịt lợn, thịt cừu)

III. Thay đổi trong cơ cấu giá trị xuất – nhập khẩu1. Vẽ biểu đồ
BÀI 10 - CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA
( TRUNG QUỐC)

TIẾT 3 THỰC HÀNH

Biểu đồ cơ cấu xuất – nhập khẩu của Trung Quốc
BÀI 10 - CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA
( TRUNG QUỐC)

TIẾT 3 THỰC HÀNH

III. Thay đổi trong cơ cấu giá trị xuất – nhập khẩu

1. Vẽ biểu đồ

2. Nhận xét: Qua biểu đồ ta thấy

Cơ cấu xuất nhập khẩu có sự thay đổi:
- Tỉ trọng xuất khẩu tăng, tỉ trọng nhập khẩu giảm

Cán cân xuất nhập khẩu:
+ Năm 1985 : nhập siêu
+ Năm 1995 và 2004: xuất siêu

CỦNG CỐ
Qua bài thực hành, em nắm được những kĩ năng gì?
DẶN DÒ
Về nhà hoàn thành bài thực hành
Chuẩn bị, sưu tầm tài liệu về các nước Đông Nam Á (tự nhiên, dân cư, xã hội)